Polityka prywatności i plików cookies strony www.znajdzsobiehobby.pl

Polityka prywatności i plików cookies, którą właśnie czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.znajdzsobiehobby.pl, na stronie obowiązuje także regulamin.

Zdjęcie. Cookies

1. Administrator danych:

Beata Pawłowska, Choszczno

2. Kontakt ze mną możesz zawiązać za pośrednictwem:

* pocztę e-mail: znajdzsobiehobbypl@gmail.com
* wiadomość na funpage na facebooku: tutaj

3. Jak możesz przekazać swoje dane?

Możesz przekazać mi swoje dane np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail, dodanie komentarza, wejście na stronę. Są to takie dane jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer ip i inne dane, które mogą znajdować się w treści wiadomości lub twoim adresie pocztowym, albo również przez wejście na stronę np. adres ip.

4. W jakim celu i jakie przetwarzam dane?

Statystycznych:

Informacje te są potrzebne mi w celu, aby móc jak najlepiej dostosować treści i stronę do twoich potrzeb i reagować na ewentualne nadużycia:
– aby wiedzieć ile osób odwiedza tą stronę,
– jakie artykuły cieszą się największym zainteresowaniem,
– ile czasu spędziłeś na stronie
– przybliżona lokalizacja na podstawie IP

W celach statystycznych korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics i stosuje anominizacje. Google Analytics ukrywa te adresy najszybciej, jak to tylko technicznie możliwe, czyli na najwcześniejszym etapie sieci zbierającej dane.

W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Postępowanie: Dane zbierane w Google Analitycs podlegają anonimizacji – koniec twojego numeru ip jest zerowany (xx.xxx.xx.0) i jest to proces nieodwracalny. Tym sposobem nie jestem w stanie połączyć danych z konkretną osobą.

Kontaktowych:

Dane przekazane w ramach kontaktu e-mail lub innego w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci zainicjowania kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie określić kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji). Możesz również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Postępowanie: Usuwanie wiadomości po ustaniu korespondencji lub archiwizacja w razie uzasadnionego podejrzenia ewentualnych roszczeń.

Marketingowych (profilowanie):

Ze względu na tematykę strony, a także ze względu na ewentualne przyszłe reklamy zbieram także dane na temat wieku i zainteresowań. Przede wszystkim, celem jest to, aby jak najlepiej dopasować treści na stronie do waszych potrzeb.

5. Zgodnie z RODO masz prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

6. Ochrona danych

Dane osobowe staram gromadzić z należytą starannością i chronić w miarę posiadanej przeze mnie wiedzy przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W ramach polityki bezpieczeństwa stosuje między innymi następujące środki ochrony danych osobowych: certyfikat bezpieczeństwa Comodo SSL, aktualną ochronę antywirusową, stosowanie trudnych haseł, firewall, anominizacje i inne zabezpieczenia.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

7. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej:

eHost sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6,
NIP: 716-26-28-241, REGON: 432695915, KRS: 0000678655

W celu korzystania z usług Google tj. Google Analitycs, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) W związku z przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Warto wiedzieć, że Google, przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

W celu prowadzenia systemu komentarzy, korzystam z systemu Disqus:

Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300,
San Francisco, CA94105, USA. Disqus

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus. Firma ta jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus. Polityka prywatności firmy Disqus znajduje się: tutaj.

8. Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Jeśli wcześniej nie poprosisz o usunięcie komentarza, twoje dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia komentarzy na blogu.

W każdej chwili możesz też sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Co ważne, uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zapoznaj się także z zasadami dotyczącymi treści dodawanych komentarzy opisanych w regulaminie.

9. Technologie śledzące

W ramach działania strony administrator stosuje następujące technologie śledzące:

Kod śledzenia Disqus

W celu zarządzania komentarzami, używam systemu komentowania Disqus. W rezultacie wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc.

Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co nie mam wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies.

Korzystasz z Disqus na podstawie umowy zawartej przez Ciebie z Disqus poprzez rejestrację konta użytkownika w ich systemie. W ten sposób godzisz się na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy Disqus Inc.: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

Kod śledzenia Google Analitycs

Stosuje też, analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics. Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W zakresie usług Google Analitycs i innych, dane będą przechowywane przez okres istnienia strony. Wyjątkiem jest korespondencja, która może podlegać wcześniejszemu usunięciu, bądź archiwizacji.  

10. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Serwer to miejsce, gdzie zapisuje i przechowuje się logi. W logach zapisują się dane jak m.in. adres IP Użytkownika, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.

W przypadku danych zapisanych w logach serwera Administrator nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji użytkownika oraz kojarzenia ich z konkretnymi osobami.

Logi serwera służą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do administrowania Stroną. Co ważne zawartość logów, nie jest ujawniania nikomu oprócz osób do tego upoważnionych, czyli osób upoważnionych do administrowania serwerem.

11. Pliki cookies

Co to jest cookie?

Strona znajdzsobiehobby.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies inaczej ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym na przykład na smartfonie, tablecie albo komputerze. Wyróżniamy różne rodzaje plików cookies na przykład cookie własne i cookie podmiotów trzecich.

W przypadku cookies sesyjnych usuwanie ich odbywa się wraz zamknięciem przeglądarki internetowej. Natomiast trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do upłynięcia jego daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez ciebie przed tą datą.

12. Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie możesz zobaczyć informacje na temat wykorzystywania plików cookie. Dzięki specjalnemu narzędziu masz także możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Co ważne, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pliki cookie można usunąć za pomocą programów komputerowych, jak również wtyczek. Ponadto można skorzystać z odpowiednich narzędzi systemu operacyjnego z którego korzysta użytkownik.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookie własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Po pierwsze zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych. Są to takie serwisy jak: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Po drugie zamieszczam na stronach wideo z serwisu YouTube, który wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Pliki te ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Po trzecie korzystam z systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje także pliki cookies.

W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z plików cookies, czy nie.

13. Wyłączanie plików cookies

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące wyłączania plików cookie dla najpopularniejszych przeglądarek:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5049
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=3434352
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

14. Twoje aktualne ustawienia cookie oraz okres ich przechowywania.